Dołącz się  |  
Karta 4metal  |  
O Nas  |  Strona Główna  |  Aktualności  |  Wydarzenia  |  Media  |  Galerie Zdjęć  |  Dołącz się  
SZUKAJ
zaawansowane
Oszczędna obróbka
(8. wrzesień 2017)

Moduł iMachining SolidCAM to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie technologii HSM (High Speed Machining). System generuje kod dla obrabiarek CNC optymalizując ścieżki narzędzi oraz parametry obróbcze. Dzięki temu programy opracowywane przez iMachining pozwalają na oszczędność czasu na poziomie 70% w stosunku do innych systemów CAM dostępnych na rynku.

Photo 1
Fot: Premium Solutions

Rozwinięciem szybkiej obróbki iMachining jest strategia iMachining 3D. W stosunku do wcześniejszej wersji 2.5D, opcja 3D zapewnia wyniki w obróbkach trójwymiarowych części detali zawierające się pomiędzy 70% a 90% skróceniem czasu obróbki.

Za sukces iMachining 2,5D odpowiada algorytm, który powoduje, że można znacznie zwiększyć prędkość parametrów obróbczych maszyn CNC z jednoczesnym wydłużeniem żywotności używanych frezów. W tej technologii opracowano i zastosowano szereg nowatorskich zasad. Jedną z nich jest wykorzystanie spiralnej ścieżki morficznej - kształt ścieżki jest dostosowany do kształtu obrabianego obszaru. System w inteligentny sposób "wydzieli" również obszary do obróbki, tak by zoptymalizować wykorzystanie ruchów narzędzia po spirali. Z kolei dzięki dynamicznym modyfikacjom kształtu ścieżki obróbki, program jest w stanie utrzymać stałe obciążenie dla narzędzia.

W module iMachining 3D przy wykorzystaniu Kreatora Technologii parametry skrawania zostają dostosowane do kształtu trójwymiarowych części detali. Połączenie głębokiego frezowania oraz nowatorskiej strategii "krok w górę" z jednoczesnym frezowaniem nadmiaru materiału na ścianach modelu pozwala technologii iMachining 3D osiągnąć niebagatelne skrócenie czasu obróbki oraz uzyskanie wymaganej precyzyjnej wielkości naddatku na obróbki wykańczające. iMachining 3D optymalizuje wygenerowany kod CNC w oparciu o dane z modeli trójwymiarowych modeli oraz kształtu geometrycznego docelowej części. Korzystając z tych danych, iMachining 3D dobiera prędkość skrawania oraz ilość usuwanego materiału możliwą do zastosowania dla wybranego narzędzia. Ponadto generuje, jako dane wyjściowe, zaktualizowany model półfabrykatu, który daje w czasie rzeczywistym obraz ile pozostało naddatku dla kolejnej operacji wykańczającej.

Aby osiągnąć optymalny proces usuwania materiału - na każdej głębokości skrawania wykorzystano dwuwymiarowe metody technologii iMachining. System analizuje, który kolejny obszar powinien zostać usunięty. Następnie tak optymalizuje ich kolejność, aby osiągnąć najkrótsze cykle obróbki.

Photo 2
Fot: Premium Solutions

iMachining 3D pierwsze frezowania wykonuje na maksymalnie możliwej głębokości. Po osiągnięciu maksymalnej głębokości, rozpoczyna się inteligentny etap frezowania – „krok w górę”, polegający na zdejmowaniu materiału na podstawie wprowadzonego parametru „Chropowatość” i zgodnie z kształtem ściany. iMachining automatycznie wykrywa krzywizny obrabianych ścian oraz określa optymalną ilość przejść narzędzia zgodnie z ustawionym parametrem „Chropowatość”. Parametr ten steruje dokładnością obróbki na poszczególnych poziomach. Większą dokładność daje mniejsza wartość parametru, co oznacza większe „zagęszczenie” przejść narzędzia na poszczególnych ścianach. Sekwencja: frezowanie na pełnej głębokości i sterowane kroki w górę celem usuwania nadmiaru materiału, są powtarzane w każdym obszarze frezowania.

Domyślnie iMachining jest ustawiony na obróbkę tylko w tych obszarach, gdzie pozostał materiał. Taka forma pracy pozwala na użycie zawsze aktualnego rozkładu materiału do usunięcia w celu obliczeń kolejnych przejść. Dokładna obróbka tylko obszarów resztek materiału zapobiega „pustym” ruchom narzędzi w powietrzu.

Photo 3
Fot: Premium Solutions

Jedną z istotnych zalet technologii iMachining jest zastosowanie mechanizmu Kreatora Technologii. System ten na podstawie danych wejściowych (dane o materiale obrabianym, maszynie, narzędziu oraz informacje o rozkładzie materiału do usunięcia) wylicza optymalne parametry obróbcze (posuwy, obroty, grubość wióra, głębokość). Dzięki stałej kontroli obciążenia narzędzia można zastosować wysokie parametry obróbcze (posuwy), co daje znaczące skrócenie czasów wykonania przedmiotu w porównaniu zarówno z programowaniem „konwencjonalnym” jak i przy zastosowaniu innych systemów CAM. Wykorzystując iMachining 3D można obrabiać nie tylko „typowe” modele 3D, ale oczywiście prostsze geometrie 2.5D zawierające np. setki kieszeni i wysp. Można to wykonać w jednej operacji bez konieczności definiowania poszczególnych konturów i głębokości, jak to ma miejsce w iMachining 2,5D. Należy tylko posiadać trójwymiarowy model części oraz określić model przygotówki, a iMachining 3D wykona resztę pracy automatycznie i optymalnie.

Algorytmy obróbki iMachining 3D dokonują analizy modelu docelowego i automatycznie wykrywają wszystkie kieszenie i ich odpowiednie głębokości, bez konieczności żadnego dodatkowego definiowania konturów. Dzięki temu można zaoszczędzić czas na samym etapie tworzenia obróbki (w systemie CAM), zamiast generować wiele obróbek 2.5D – wystarczy czasami jedna obróbka 3D. Imachining 3D jest więc narzędziem uniwersalnym, które można zastosować do dowolnego kształtu 2.5D i 3D.

(Premium Solutions)


Waszym zdaniem...
Dowcip dnia
Mąż: W nowym roku postanowiłem być szczęśliwszym
człowiekiem.
Żona: To świetnie!
Mąż: Cieszę się, że zgadzasz się ze mną, twoje torby
stoją przed domem.
nadesłał: bartolini
dodaj dowcip
archiwum...
Aktualności
Laser podnosi konkurencyjność
Nowe technologie wycinania i spawania dostarczają
ergonomiczne i precyzyjne rozwiązania dla produkcji w
branży motoryzacji. Do niedawna najczęściej
stosowaną metodą było cięcie laserowe 2D, które
najlepiej sprawdza się przy cienkich i płaskich blachach.
Bardziej złożone kształty i formy wymagają...
więcej...
0.59732 sek   www.4metal.com   www.4metal.pl   www.4metal.cz   www.4metal.de   www.4metal.at   www.4metal.ch   www.4metal.ru