Dołącz się  |  
Karta 4metal  |  
O Nas  |  Strona Główna  |  Aktualności  |  Wydarzenia  |  Media  |  Galerie Zdjęć  |  Dołącz się  
SZUKAJ
zaawansowane


Regulamin konkursów 4metal.plPostanowienia ogólne

 1. Konkurs "Wygraj z 4metal.pl", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę 4metal sp. z o.o., z siedzibą w Łódź przy ul. Zamenhofa 20/4, zwaną dalej portalem, który jest również współfundatorem nagrody głównej.
 2. Konkurs rozpoczyna się w pierwszy piątek każdego miesiąca i trwa do czwartku następnego tygodnia.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu, losowanie i opublikowanie zwycięzcy następuje zawsze w drugi piątek każdego miesiąca - drugim wydaniu portalu 4metal.pl.

Zasady Konkursu:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników firmy 4metal sp. z o.o. oraz członków ich rodzin.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla czytelników i klientów portalu. W Konkursie uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez organizatora oraz wypełnienie formularza konkursowego, w którym uczestnik zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych przez portal, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację przez 4metal w dowolnym miejscu w całości lub części w celach marketingowych i promocyjnych, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora.
 4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbywa się na drodze losowania, nad poprawnością przebiegu czuwa jury.
 5. Warunkiem przyznania nagrody głównej jest prawidłowa odpowiedź na pytania oraz wypełniony formularz konkursowy.

Nagrody w Konkursie:

 1. Nagrody losuje i przyznaje jury portalu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy na adres podany w formularzu.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, ani zwrotom.
 5. Portal przyznaje nagrody w pełni sprawne, co gwarantują ich fundatorzy i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady przyznawanych nagród.
 6. Po otrzymaniu nagrody zwycięzca zobowiązuje się do kontaktu z portalem i podzielenia się wrażeniami z tytułu wygranej oraz dosłanie do portalu fotografii wraz z nagrodą.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

0.46781 sek   www.4metal.com   www.4metal.pl   www.4metal.cz   www.4metal.de   www.4metal.at   www.4metal.ch   www.4metal.ru