Dołącz się   |  
Karta 4metal   |  
O Nas  |  Strona Główna  |  Aktualności  |  Wydarzenia  |  Media  |  Galerie Zdjęć  |  Dołącz się  
SZUKAJ
zaawansowane
Polityka Prywatności
Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wymaga od Państwa udzielenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią tego oświadczenia.

Wprowadzenie swoich danych do bazy portalu 4metal.pl, którego właścicielem jest firma 4metal sp. z o.o., oraz potwierdzenie woli wprowadzenia tych danych do bazy portalu 4metal.pl, dokonane poprzez zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej, traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasza firmę.

Dane Państwa są chronione zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883
W celu należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych, w Naszej Firmie zostały wprowadzone środki, których zadaniem jest uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym do Państwa danych osobowych.
Powierzone nam dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu, w jakim zostaly nam przez Państwa przekazane, a więc:

  1. w celu prezentacji Państwa firmy w katalogu firm, będącym częścią portalu 4metal.pl
  2. w celu przesyłania e-maili reklamowych i informacyjnych, o tematyce powiązanej z tematyką portalu 4metal.pl
  3. w celu przesyłania ofert handlowych wybranych dla Państwa spośród ofert zamieszczonych na portalu 4metal.pl

Informujemy ponadto, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że Redakcja portalu 4metal.pl ma prawo do usunięcia Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody.

Redakcja portalu 4metal.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy i ogłoszeń publikowanych przez czytelników.

0.1296 sek   www.4metal.com   www.4metal.pl   www.4metal.cz   www.4metal.de   www.4metal.at   www.4metal.ch   www.4metal.ru